Home > Keyword search > Contig05829

Summary
Sequence ID 
Sequence Length 425 nucleotides
Gbrowse Mes 
Gbrowse Rco  -
Gbrowse Ptr  -
Gbrowse Vvi  -
Gbrowse Ath  -
Transcript scaffold composed of the full-length cDNA(s)  Scaffold06993
Related probe ID of RIKEN ver.1 microarray  R_Mes01_005483 (Scaffold06993)
 
 
Sequence
>Contig05829
CGACTTCTAGAGATGTTTGAAATATTTAGCAACTCACTAAAATACATCAACAATGTTTAAGATACTTCCTTACCAATGAT
GAGAAAGTAGGTGCAATATTTATTAACACAAATATTTCTAGACTCTGATACAAGAGATCAGAAAATAGAATAGCAACTCA
TAGTTGAAACTCAGAGAACCATTCTCTTATCTCTCACAGTATTAGCATAGTGAATAAGAAAGGATTAAATAAGTTTATAC
AATCATGGAAAGGTGAACATGTTTCAATAAGTATCCCTTTAACTATTTCATGTGTGTGTGTGTGCTCGCACGCTCCAAAA
ACATAAAAAAAGGGAACTCAAAAGAGCTAACTTGCCAATTCCACAGCCAAAAAAGTGATTACCCTTAAAAGATTTATTCC
CAAAAAAATAGTAAAATAAGATCAA

 
 
BLAST results
vs DB Program Description Score E value
  NCBI nr blastx - - -
  Manihot esculenta blastn - - -
  FGENESH CDS blastn - - -
  Arabidopsis thaliana blastx - - -
  Populus trichocarpa blastx - - -
  Vitis vinifera blastx - - -
  Ricinus communis blastx - - -
 
 
Gene Ontology 
InterProScan
No hits found
 
 
InterProScan result 
Sequence: Contig05829_3_ORF2  Length: 52 aa
No hits reported.